Theducater

interactief & educatief theater

Theducater gebruikt theater als middel om te leren van elkaar en met elkaar. Door scènes gebaseerd op de werkelijkheid krijgen mensen een spiegel voorgehouden. Na het spelen van een scène geeft het publiek suggesties en meningen die door professionele acteurs op de vloer worden uitgespeeld. Door de interactieve vorm ziet het publiek wat een gedragsverandering in een situatie kan doen. Het publiek oefenent (indirect) met nieuw gedrag.

Theducater biedt verschillende programma’s op maat aan.

Theducater is een expert in het creëren van bewustwording bij het publiek.


zorgsector

Theducater richt zich op cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers.


DOELTREFFENDE RESULTATEN

Op een laagdrempelige en toegankelijke manier worden dilemma’s bespreekbaar gemaakt.


PASSEND PROGRAMMA

In overleg met de opdrachtgever worden casussen, thema’s en dilemma’s besproken. Deze worden omgezet in interactieve scènes en spelsituaties die direct aansluiten bij de praktijksituatie.


GEDEGEN AANPAK

De doelen en wensen van de opdrachtgever staat centraal. Er vindt een uitgebreide voorbespreking plaats. Theducater werkt uitsluitend met professionele acteurs.

contact

Stichting Theducater
Walter Vrijsen
06 - 50 866 477
ln.retacudeht@ofni
facebook